De Verbinding – interview Lynne McTagart

Hoe kleine acties een revolutie kunnen veroorzaken

Dit interview was naar aanleiding van het toe net gepubliceerde boek “De Verbinding” (2011) van schrijfster en wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart. Zij is tevens de auteur van “Het Veld” en “Het intentie experiment”. Iedere keer weet deze schrijfster weer een brug te slaan tussen spiritualiteit en wetenschap. In de Verbinding neemt ze ons mee naar een volgende revolutionaire stap in de moderne wetenschap: het besef dat alles en iedereen verbonden is en dat dit de essentie van het leven is. Ik ging met haar in gesprek over deze visie. Terugkijkend hierop, geldt de boodschap uit dit interview nog steeds.

“We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Onze onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid en ons verlangen om anderen te helpen is  even essentieel voor ons levensgeluk als onze behoefte aan voldoende voedsel en slaap. “

Waarom heeft u dit boek geschreven?

Er zijn twee redenen:

De eerste reden was dat ik goed om heen aan het kijken was en me afvroeg waarom we in de chaos zitten waar we nu inzitten. Ik wilde de vraag stellen: is dit omdat we een verkeerd beeld hebben van onszelf of van wie we zijn?  En als we dit niet zijn, als we niet competitief zijn, wat zouden we dan wel moeten zijn? Dat was mijn grote vraag. Had Darwin gelijk: zijn we van oorsprong competitief en is dat de manier waarop we al onze systemen en structuren moeten instellen?

De tweede reden was een meer persoonlijke en die heeft te maken met mijn dochter. Zij is een getalenteerde actrice en werd gekozen voor een hoofdrol in een toneelstuk, maar ze werd teruggezet in een bijrol toen haar beste vriendin loog tegen een nieuwe regisseur en zo haar hoofdrol inpikte. Toen ik het onderwerp aansneed bij de moeder van het meisje, zei deze heel droog: “zo is het leven”. Ik was daar zo door geschokt, omdat ik me realiseerde dat ze gelijk had: dit is het leven dat wij gecreëerd hebben.

Zijn we competitief of coöperatief?

Ik wilde bij het onderzoeken van deze vraag uitgaan van een breder perspectief op de wetenschap dan ik tot nu toe had gedaan. Ik had vooral gekeken naar de nieuwe fysica, waar ook mijn interesse lag. Dit keer wilde ik kijken naar velden, zoals biologie, psychologie en antropologie om te zien welk nieuw bewijs er was over hoe we geprogrammeerd zijn. Zijn we geprogrammeerd om competitief te zijn of niet?

Het simpele antwoord na alle onderzoeken was: Nee!

Niet alleen wij als mens, maar dit geldt ook voor dieren, zijn van nature veel coöperatiever dan dat we nu tonen. Elke impuls die we hebben, is niet competitief, maar juist coöperatief. Dus wat zo fascinerend voor me was, was de realisatie dat we tegen- natuurlijk leven. Niet alleen wilde ik onderzoeken wie we echt zijn, maar ik wilde ook weten  dat als we dit niet zijn, hoe moeten we dan zijn? Wat zijn dan de belangrijkste gebieden van verandering waar we naar moeten kijken.

Wat zijn dan die belangrijke gebieden?

De vier gebieden die ik als belangrijk heb geïdentificeerd, zijn:

  1. Het is belangrijk om meer holistisch te kijken.Op dit moment worden we geleerd om de zaken op een individuele manier te bekijken.

2. In relatie naar anderen moeten we niet meteen iedereen als tegenstander zien.

Op veel gebieden in ons leven stellen we ons competitief op. Het is belangrijk dat we relaties op een andere manier aangaan en er zijn simpele manieren om dat te doen.

3. Kijk eens naar wat we kunnen betekenen in onze eigen directe omgeving: zoals in onze woonbuurt en werkomgeving.

4. Overstijg je persoonlijke doelen en begin samen dingen te doen voor een groter doel. Dat is een eenvoudige manier om mensen die verschillend zijn, samen te brengen en te verenigen.

  • Laten we ons doel veranderen en het groter maken dan alleen maar consumeren.

Als we deze vier dingen in de praktijk brengen, dan krijgen we een revolutie van de grond af.

Kan dit ook gedaan worden van bovenaf, door de politiek en grote bedrijven?

Ik denk dat een revolutie vanuit de top, een veel te grote onderneming is. Ik wilde het ook niet vanuit dat standpunt bekijken; ik wilde het bekijken vanuit het individu en vanuit wat zou kunnen werken. Makkelijk te bereiken perspectieven. Ik voel dat de verandering die zich nu aan het voltrekken is, blijvend is: we zullen nooit meer terug gaan naar wat was. We hebben nu een vrij korte tijd om dingen aan te pakken die moeten veranderen, voordat bepaalde zaken onomkeerbaar worden. De manier om grote veranderingen te krijgen is zeker niet van bovenaf, dat is onmogelijk; het zal gebeuren van onderaf, door simpele acties. Dat is één ding wat ik de mensen wilde laten zien: hoe je jouw doel kan veranderen om tot grote veranderingen te komen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een goed voorbeeld is Marie, die in een zeer hebzuchtige kantooromgeving werkte: een omgeving waar iedereen alleen voor zichzelf zorgde. Zij besloot om kleingeld achter te laten in de frisdrankmachine met een briefje waarop stond: “er is betaald voor jouw drankje, volg het gebaar en betaal voor de volgende”. Ze begon daarmee een revolutie in het bedrijf: iedereen wilde weten wie de geheime weldoener was. Toen ging ze ook nog gratis donuts achterlaten en veranderde daardoor de communicatie in het kantoor. Ze liet zien aan iedereen hoe vrijgevigheid eruit ziet. Mensen vinden het onweerstaanbaar en gaan er snel in mee.

Heeft u zelf een voorbeeld van een ‘Verbindings” actie?

Wat ik wel heb gemerkt is dat als ik iets vanuit wantrouwen benader, het alleen maar meer wantrouwen en afgescheidenheid als reactie geeft. Als ik iets benader vanuit vrijgevigheid, dan heeft het een heel ander effect. Nu dat ik het onderzoek voor het boek heb gedaan, ben ik me daar nog meer van bewust. We hebben allemaal geleerd om vanuit wantrouwen te reageren, dus nu is het aan ons om de hard drive schoon te maken en ons programma te herschrijven. Dat is waar mijn vier gebieden van verandering om gaan: het creëren van een nieuwe boodschap en een nieuwe manier van zijn.

Omdat we allemaal geleerd hebben om de dingen los van elkaar te bekijken, hebben we geleerd om ons strijdig op te stellen. ‘Als je aardig bent, dan maken mensen daar misbruik van’ en zo zijn er nog meer zaken die op onze hard drive geprogrammeerd zijn. We hebben geleerd dat als jij niet als eerste ergens bent, een ander dat zal zijn en dat er niet voldoende is voor iedereen. Als laatste hebben geleerd dat het belangrijk is om vooral veel      spullen te verzamelen, een mooie carrière te hebben en voldoende geld om te kunnen doen wat je wilt. Dat zit zo in ons systeem, dat het veel training zal vereisen van iedereen om dat te veranderen.

Maar de werkelijke boodschap van mijn boek is dat kleine acties revolutie kunnen veroorzaken. Zet één stap tegelijk en probeer dingen uit die werken in jouw omgeving en je zult zien hoe veel je kunt bereiken bij andere mensen, zelfs bij mensen die het niet met jou eens zijn.

In het boek praat U over hoe we verbonden zijn met elkaar, hoe moet ik dat zien?

Je kunt het zien in je sociale gedrag, maar je kunt het niet zien op een fysieke manier, omdat het gaat om sub atomische partikels die we niet kunnen waarnemen. En je kunt ook niet zien hoe je een verbinding hebt met je biologische omgeving: je kunt bijvoorbeeld niet zien hoe de zon niet alleen jouw lichaam beïnvloedt, maar ook ons gedrag en ook wat de invloed is van de andere planeten. Ik heb het niet over astrologie, ik heb het over geomagnetische effecten. Je kunt ook niet zien dat als je iemand observeert die een emotie heeft, dat elke neuron in je systeem reageert alsof jij ook die emotie hebt. Je bent continue andere me

nsen neurologisch aan het volgen, maar dat kun je allemaal niet zien.

We willen ergens bijhoren

Wat je kunt zien is wat gebeurt in onze sociale behoeftes en dat de natuur ons ontworpen heeft om te verbinden. En je kunt zien hoe belangrijk het horen bij is. Horen bij, is waarschijnlijk de belangrijkste menselijke karaktertrek die we hebben: we willen ergens bijhoren. Mensen die zelfmoord plegen, doen dit omdat, zoals de psychologen het uitdrukken, ze excessief veel alleen zijn en ze voelen alsof ze er niet bijhoren. Erbij horen is fundamenteel en ook één van de beste medicijnen die we hebben. Zelfs al hebben we een slechte relatie, dan is het beter dan geen relatie. Het kan je beschermen tegen van alles, van hartaanvallen tot aan beroertes.

Erbij horen is zo krachtig. Je kunt het zien in je behoefte om het eens te zijn met iemand: als jij bijvoorbeeld voor me zit terwijl ik praat, zul je knikken en knipperen met je ogen in het ritme van mijn stem. De natuur heeft ons gemaakt om elkaar na te doen. We doen elkaar niet alleen na in fysieke acties, maar ook in emoties: als iemand een kamer binnenkomt met een slecht humeur heeft iedereen daar last van. Gelukkige mensen hebben gelukkige vrienden, niet omdat zij het zo uitkiezen, maar vanwege de natuurlijke aantrekkingskracht van geluk.

De wetenschap laat zien dat de gezonde staat is wanneer mensen altruïstisch zijn. Daarnaast hebben we een grote behoefte om rechtvaardig te zijn: als iemand iets neemt wat niet rechtvaardig is, voelen we dat als zeer onrechtvaardig.

“De natuur heeft ons ontworpen om heelheid te zoeken in alle gebieden” 

Hoe kunnen we dit omdraaien?

Ten eerste gaat het om een mindset in hoe we deze maatschappij hebben gecreëerd. We kunnen nu alleen als individuen, niet als regeringsfunctionarissen, kleine stappen nemen om ervoor te zorgen voor de dingen rechtvaardig zijn. Ik heb zelf een ‘Fairness Campagne’ opgezet, omdat ik voel dat rechtvaardigheid verdwenen is uit onze maatschappij en dat is het hart van de verbinding.

Wetenschappers hebben ontdekt, dat des te onrechtvaardiger een maatschappij is, des te slechter zijn de sociale indicatoren, zoals gezondheid, educatie, misdaad, geweld en geestelijke gezondheid. Amerika is het meest onrechtvaardige land in het Westen en heeft ook de slechtste sociale indicatoren. Ook al is het ogenschijnlijk het meest welvarende land in de wereld, het heeft de slechtste gezondheidscijfers, het meeste armoede en slechte onderwijscijfers. Het is in een zeer slechte staat en Engeland staat op de derde plaats sociaal gezien. Des te onrechtvaardiger een land is, des te meer het zal rafelen aan de randen van die maatschappij. Het toepassen van de theorie van Darwin: het overleven van de sterkste is hier de schuld van en zorgt voor afbraak van de maatschappij.

Ik geloof dat de wedergeboorte zal plaatsvinden vanuit kleine gemeenschappen

De Overgang: natuurlijk ontspannen

Hoe doe ik dat?

Een wazig hoofd, humeurige aanvallen, twijfels over alles en vooral mezelf: het is duidelijk dat ik midden in de overgang zit. Ik wilde me eigenlijk daar helemaal niet mee bezig houden, gewoon proberen door te leven zoals ik altijd al gedaan heb. Echter ik moet accepteren dat ik dat niet meer kan en dat is echt heel moeilijk. De frustratie is groot, niet alleen over de realisatie dat ik niet meer zoveel kan als vroeger, maar ook de frustratie over het verliezen van mijn looks en het steeds meer voelen van de pijntjes in mijn lichaam. Ouder worden is geen pretje in dat opzicht: ik durf nauwelijks nog in de spiegel te kijken, want ik zie een gezicht met veel lijntjes en alhoewel ik geen voorstander ben van Botox, verlang ik er af en toe stiekem wel naar. Van binnen voel ik me nog wel jeugdig, maar van buiten is dat niet te zien. Volgens de natuurlijke cyclus ben ik in transformatie van Moeder naar Oma, ook wel de oude wijze vrouw genoemd. Ik verzet me daar nog tegen, maar ik kom toch wel steeds meer in het besef dat dit een transformatie is die ik niet kan tegenhouden. Maar ik kan er wel het beste uit halen, want er komt nu een kracht vrij die ik goed kan gebruiken.

Er is geen grotere creatieve kracht op aarde dan het vurig enthousiasme van een postmenopauzale vrouw

Margaret Mead

uit Boek Francien Oomen

Vlieg op!

Opvliegers vallen bij mij wel mee, ik krijg het af en toe wel even warm, maar het is niet heel ernstig. Waar ik wel last van heb zijn mijn emoties: ik kan snel verdrietig worden of geïrriteerd: er zijn veel momenten dat ik tegen alles en iedereen roep: Vlieg Op! Ik heb het dan gehad met de maatschappij waarin we leven of gehad met de mensen om me heen die in mijn ogen niet integer zijn, of gehad met het continue maar moeten ondernemen om de huur te betalen. Maar de bottom line van deze frustraties is eigenlijk dat ik voel dat ik het niet meer aan kan. Het lichaam en de geest lijken achter de feiten aan te hobbelen: het wordt steeds lastiger mezelf in beweging te zetten. Het liefst lig ik op de bank Netflix te kijken (ik heb alle series ongeveer gezien) en het idee om te moeten opstaan en iets te gaan ondernemen, maakt me zo huiverig dat ik mijn bed in wil duiken en er niet meer uit wil komen. Toch probeer ik wel door te gaan en als ik eenmaal in een ritme zit, gaat het wel weer, want ik ben ook een heel sociaal mens: ik krijg energie van ontmoetingen en het opdoen van nieuwe ervaringen. Gelukkig maar.

Natuur en ontspanning

Wat mij echt heel goed helpt om mijn lichaam en geest tot rust te brengen is wandelen in de natuur. Die heerlijke energie voedt mijn ziel en voor mij is een bos bad echt het beste medicijn. Door de overgang ben je vaak meer gevoelig voor prikkels en onzuivere energie. Onzuiver is bijvoorbeeld lawaai, luchtvervuiling, slechte voeding, toxische mensen en noem maar op. Zelfs het continu leven en werken tussen betonnen muren, kan er voor zorgen dat je energetisch leeg loopt. Een goede balans met vaker in de natuur zijn, kan dat tegen gaan. Helaas zijn we niet altijd in staat om de natuur in te gaan, maar gelukkig zijn er ook andere manieren om je energie aan te vullen. Meditatie en Mindfulness zijn daar een goede voorbeelden van. Deze methodes hebben zich bewezen door de eeuwen heen en kunnen bijdragen aan een innerlijke ontspanning. We leven in een wereld waar we steeds meer prikkels hebben en we staan vaak continu aan. Door in ieder geval minstens 1 keer per dag naar binnen te gaan voor een meditatie of ademhalingsoefening, kun je ontspanning toelaten. Mindfulness is niet anders dan volledig in het moment zijn bij alles wat je doet. Dat is iets wat je kunt opbouwen middels oefeningen, want het is een vaardigheid. Begin met een kleine actie en bouw het op.

Een plek voor jezelf

Mocht je beslissen om met meditatie of mindfulness aan de gang te gaan, zorg dan dat je in je huis een plek creëert waar je niet gestoord wordt. Daarnaast is het fijn om de plek in te richten met bijvoorbeeld een altaar waar je een kaarsje, een boeddha of iets wat jou rust geeft, op plaatst. Zuivere wierook (let goed op, want veel is tegenwoordig chemisch), zoals salie kan je gebruiken om de ruimte schoon te maken van negatieve energie. Een belletje of klankschaal is prettig om je meditatie mee in te luiden. Zolang deze plek je rust geeft, zodra je er bent of alleen maar naar kijkt. Begin met er elke dag even te zijn, al is het alleen maar even om in de vlam van de kaars te staren. Je zult merken dat het steeds makkelijker wordt om te ontspannen. En om je echt op weg te helpen, is hier een oefening.

Oefening:

Sluit je ogen en focus je op je ademhaling: maakt niet uit als er gedachten komen, laat ze gaan. Voel hoe je in ademt en hoe je uit ademt. Herhaal dat een aantal keer en probeer te ademen vanuit je buik. Je zult steeds meer rust voelen en als je zover bent, visualiseer dat je met elke inademing vrede inademt en met elke uitademing, spanning uitademt. Blijf dat een aantal keer doen. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet, dus wees geduldig met jezelf. Oefen dit tenminste 1 week lang, elke dag om er goed in te komen.

Natuurlijk de Overgang door? Gezonde voeding, beweging en mindfulness kunnen hier aan bijdragen. Tijdens onze retraite : Natuurlijk de Overgang in April of in Oktober 2022 – zullen ervaren coaches een bijdrage leveren om meer te leren over natuurlijke opties om de overgang aangenamer te maken.

www.natuuralscoach.com / www.manontromp.com

Het natuurlijke zelf

Het natuurlijke zelf is de basis van ons bestaan: het gaat hier niet om te worden wat je omgeving verlangt, maar om te zijn wie je bent en te groeien en ontwikkelen van daaruit. Vervreemding van het zelf is een grote oorzaak van vele problemen die mensen ondervinden in het leven: eenzaamheid, een gevoel er niet bij te horen, jezelf steeds maar weer bewijzen en falen, onzekerheid, angst en ga zo maar door. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen: ik ben mezelf altijd 100%. De maatschappij heeft haar normen en waarden gericht op een soort ideaal beeld van de mens, maar geloof me: niemand kan die waarmaken. Toch wordt je er altijd naar beoordeeld en is kritiek op elkaar geven iets wat als normaal wordt beschouwd. Veel mensen geven zichzelf de schuld en denken dat ze falen, vooral de zeer gevoeligen onder ons. Je hoort dan ook vaak mensen om hen heen zeggen dat ze te lief zijn voor deze wereld. Niemand kan te lief zijn: we hebben dit juist nodig. Kan het ook anders?

Begin bij de kinderen 

Ja! Maar we zullen moeten beginnen bij de kinderen door bij hun opvoeding prioriteit te geven aan het laten ontwikkelen van hun eigenheid, hun eigen talenten vanuit hun eigen kracht. In elk kind zit een aangeboren gevoel voor zuiverheid en integriteit, maar door de eisen die vaak aan ze gesteld worden, worden ze gedwongen zich steeds minder vanuit hun integere ik te gedragen. Ze gaan het voorbeeld gedrag overnemen van de mensen in hun omgeving: ouders, familie en later leraren. Helaas hebben die ook geen kans gehad bij hun opvoeding om zichzelf te blijven, hun natuurlijke zelf.

Ergens moet deze vicieuze cirkel dus doorbroken worden en daarvoor dienen we ons weer bewust te gaan worden waar het in het leven nu eigenlijk om draait. Voor iedereen kan die vraag misschien weer anders beantwoord worden, maar moeten we juist de ruimte voor hebben om dat te kunnen doen. Ruimte om eigen antwoorden te vinden, niet die van anderen.

Slaaf van de maatschappij

Er is steeds minder ruimte lijkt het, er zijn zoveel verplichtingen waar we aan moeten voldoen: werken, geld verdienen, hypotheek betalen, belastingen betalen, sociale verplichtingen, en zo gaat het door. Natuurlijk hebben we ook veel rechten en we hebben meer dan zoveel andere mensen in de wereld: voedsel, veiligheid, een dak boven ons hoofd.

Toch zijn we op het punt aangekomen om dat te gaan delen met anderen, maar wanneer hebben we daar de tijd voor? We besteden veel tijd aan zinloze zaken, waarvan gezegd wordt dat ze belangrijk zijn. We zijn slaaf geworden van de maatschappij die we zelf gecreëerd hebben.

Ik denk dat we doorgedraaid zijn in onze comfortabele levensstijl. Het geeft ook geen voldoening meer, vandaar dat er veel mensen op zoek zijn naar zichzelf. Deze spirituele zoektocht is niet anders dan een zoektocht naar de verbinding met zichzelf: hun natuurlijke zelf. Het is tijd dat we ons herinneren waar we vandaan komen: we zijn een creatie van de natuur, daar liggen onze wortels. Onze geboorte is onderdeel van een natuurlijk organisch proces en onze dood is dat ook. In de tussen tijd hebben we ruimte nodig om te leren en te ontwikkelen, maar vooral om creatief te zijn: om te creëren. Een creatie is uniek aan de persoon die het manifesteert en geeft veel voldoening. 

Dankbaarheid

Hoe blijf je positief als alles en iedereen om je heen lijkt te zijn geraakt door negatieve ervaringen of invloeden? Als het nieuws in de krant en op journaal alleen maar de ellende weergeeft die er in de wereld is. Als je s ’morgens opstaat en niet op wilt staan, want hoe kom je nu weer die dag door? Als de zaken blijken tegen te zitten en er alleen maar donkere wolken in de lucht zijn? Hoe kun je dan uit die spiraal van negativiteit komen, die langzaam aan jouw energie en levensvreugde begint te knagen? Er zijn verschillende mogelijkheden om te zorgen dat je positief in het leven staat en de regie in eigen handen houdt. Het begint  door je te richten op de positieve dingen in jouw leven en dankbaarheid te voelen. Er is altijd wel iets waar je dankbaar voor kan zijn.

Positieve aandacht

Wat we snel vergeten is dat er veel goede dingen gebeuren, maar dat lijken we als vanzelfsprekend te nemen. Kijk eens naar de mensen die na de rampen en ongelukken in actie komen, om mensen te helpen. Kijk eens naar de mensen die zich dag en nacht inzetten om een ander te helpen, de omgeving veilig of schoon te houden of bijdragen aan het in stand houden van alledaagse gemakken waar we allemaal gebruik van maken. Welk voorbeeld geven we aan onze kinderen? Laten voelen hoe onveilig en negatief de wereld is? Elk stukje berichtgeving van televisie, nemen zij ook in zich op en dragen dat mee. Ze denken dat het er allemaal bij hoort, dat het normaal is, dus ook zij wapenen zich om zich te kunnen weren als het nodig is. Het wordt echt hoog tijd, dat we de balans weer gaan vinden en ons meer gaan richten op alle positieve zaken die er zijn, en die zijn er! Vanuit die balans kun je dan weer gaan creëren en voelen wie je echt bent en waar je echt behoefte aan hebt.

Lijstje van dankbaarheid

Als je nu een lijstje zou maken met dingen waar je dankbaar voor bent, dan weet ik zeker dat je meer kan opschrijven dan je denkt. Veel in ons leven wordt als vanzelfsprekend genomen. Al die zaken zijn er niet zonder dat er iets voor gedaan is om ze te creëren: de natuur is altijd bezig, ze zal nooit ophouden, tenzij wij haar volledig vernietigen. We zijn echter vergeten dankbaar te zijn, we weten de waarde van wat we hebben niet meer goed te voelen en te erkennen. Natuurlijk gebeuren er ook vervelende dingen, die horen bij het leven en daar moet je ook doorheen. Echter de uitdaging is om de positieve ervaringen daarvan te pakken en er iets mee te doen. Het leven vormt ons door onze ervaringen.

Onvoorwaardelijk zijn

Elke dag je lijstje van dankbaarheid maken, gaat je op den duur meer energie geven. Je voelt je sterker, positiever en klaar om alles aan te kunnen. Je laat je niet gek maken, je weet wat goed is en je weet welk goeds jij hebt te bieden. Vanuit dat gevoel kun je ook meer voor anderen betekenen, je dienstbaar opstellen, meehelpen aan het groter geheel. Er is niets mooiers dan onvoorwaardelijk te geven, geen karma kan daar tegen op. Als je dan weer naar het nieuws kijkt en hoort over een bomaanslag, geef het liefdevolle aandacht en laat het weer los. Elke liefdevolle gedacht gaat effect hebben en des te meer het er worden, des te positiever we in balans komen. De kracht van denken is sterker dan je denkt en kent geen tijd of plaats. Dankbaarheid is daartoe een sterk instrument, geef je er maar aan over, het doet geen pijn!

Dit is wat we onze kinderen moeten meegeven, dit is hun erfenis. We zijn allemaal scheppers, dat is onze natuur. Het is dus belangrijk dat je jezelf goed kent en weet welke keuzes bij jou horen. Alleen dan kun je jezelf zijn en harmonie in jezelf vinden, je natuurlijke zelf!

Manon Tromp is Leefstijlcoach en schrijfster. Ze werkt vanuit een verbinding met de natuur. Voor meer informatie of  begeleiding, zie: www.natuuralscoach.com

Natuurlijk Leven

 Natuurlijker Leven Tips

Dit artikel is uit het boek ‘Aardevrouwen Spreken’, waarin 13 vrouwen hun visie geven op de aarde en wat zij doen om positieve veranderingen te brengen, samengesteld door Manon Tromp – A3 Boeken.

Natuurlijke Zelf

Het belangrijkste is dat je met aandacht gaat kijken naar jezelf: wie je echt bent en wat je echt wilt. Even los van wat er van je gevraagd wordt. Stel dat er geen voorwaarden waren, hoe zou je dan je leven inrichten? Waar zou je voor gaan? Waar krijg je pretogen van? Weet je wat jouw missie of doel in het leven is? Het beantwoorden van deze vragen zijn belangrijk om je bewust te zijn van jouw natuurlijke zelf en vormt de basis voor het toetsen van alles wat op je af komt of waar je voor zou willen gaan. Des te dichter je bij jouw natuurlijke zelf staat, des te meer je in balans kan zijn en des te beter je bestand bent tegen de teleurstellingen die het leven op je af kan vuren. Het vraagt van je om vaker naar binnen te gaan en niet de antwoorden buiten jezelf te zoeken. Dat kan op verschillende manieren; door meditatie, maar ook door therapie of zeer diepzinnige gesprekken met vrienden. Durf stil te zijn en te voelen wat er binnen je speelt, hoe eng het misschien ook mag lijken. Pas als je durft te leven volgens jouw natuurlijke kompas, kun je meer in harmonie zijn met je omgeving. Wees niet bang anders te zijn dan anderen, ga niet in tegen je natuurlijke flow en je zult snel merken hoe bevrijdend dat kan zijn.

Natuurlijke voeding: 

Niet alleen is het belangrijk dat je bewust bent van wat er binnen je leeft, maar ook dat je bewust bent van wat je letterlijk en figuurlijk naar binnen laat komen. Jouw lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ongezonde eetgewoontes kunnen niet alleen slecht zijn voor je lichaam, maar hebben ook invloed op je mentale balans. Ons lichaam en onze geest hebben bepaalde voedingsstoffen nodig, mineralen en vitamines om gezond en in balans te blijven. Die krijg je vooral van voeding dat zo min mogelijk bewerkt is en waar nog voldoende levenskracht in zit. De meeste producten die je tegenwoordig in de supermarkt koopt, hebben geen levenskracht meer. Probeer goed op te letten op wat je koopt en eet. Het heeft allemaal te maken met goed voor jezelf willen zorgen. Wat betreft de voeding voor je geest: ook hier geldt houdt het zuiver.

Wil je graag tips of begeleiding naar een gezonde leefstijl: Leefstijlcoaching

Negatieve gedachtes zijn in veel gevallen veroorzakers van depressie of ziektes. Je mag best een negatieve gedachte hebben, maar geloof er niet in en gedraag je er niet naar. De Amerikaanse schrijfster Byron Katie* heeft hier een prachtige methode voor om je negatieve oordelen of gedachtes om te draaien.  Daarnaast is meditatie ook een effectieve manier om rust in je geest te brengen, maar het is wel belangrijk dat je weet welke meditatie methode goed bij jou past. Niet iedereen is gebaat bij simpelweg zitten en stil zijn; er zijn ook methodes die bijvoorbeeld met beweging werken of met creativiteit. 

Natuurlijke Omgeving: 

Een rustige geest kan zeker gebaat zijn bij een rustige omgeving. Lawaai, zeurende en negatieve mensen, luchtverontreiniging en een gevoel van onveiligheid zijn factoren die het moeilijk maken om in balans te zijn, zeker als je een hooggevoelig mens bent. De natuur is bij uitstek de plek om bij te komen, maar niet iedereen kan in of vlakbij de natuur wonen. Mocht je in een stad wonen, probeer dan een plek te vinden in je buurt waar je tot rust kan komen, een zogenaamde krachtplek. Heb je een druk gezin, creëer je dan een rustplek in huis waar je je kan terugtrekken. Werk je op een druk kantoor, trek je dan af en toe terug en probeer vijf minuten aandacht te geven aan je ademhaling.

Ademhaling is heel belangrijk voor je gezonde balans, de stichting Art of Living * geeft een zeer effectieve cursus waarbij je leert je spanning los te laten door ademhaling. En maak eens een lijstje van mensen in je directe omgeving: zijn er mensen bij die de energie uit je trekken? Het klinkt hard, maar probeer deze mensen te vermijden en als dat niet lukt ga dan eens een goed gesprek met ze aan om te kijken of je een betere manier kan vinden om met elkaar om te gaan. Een natuurlijkere omgeving heeft vooral te maken met het creëren van een omgeving die vooral goed bij jou past en bevorderlijk is voor een prettiger leven.

Het Aardevrouwen Spreken boek is verkrijgbaar bij A3 Boeken.