De Verbinding – interview Lynne McTagart

Hoe kleine acties een revolutie kunnen veroorzaken

Dit interview was naar aanleiding van het toe net gepubliceerde boek “De Verbinding” (2011) van schrijfster en wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart. Zij is tevens de auteur van “Het Veld” en “Het intentie experiment”. Iedere keer weet deze schrijfster weer een brug te slaan tussen spiritualiteit en wetenschap. In de Verbinding neemt ze ons mee naar een volgende revolutionaire stap in de moderne wetenschap: het besef dat alles en iedereen verbonden is en dat dit de essentie van het leven is. Ik ging met haar in gesprek over deze visie. Terugkijkend hierop, geldt de boodschap uit dit interview nog steeds.

“We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Onze onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid en ons verlangen om anderen te helpen is  even essentieel voor ons levensgeluk als onze behoefte aan voldoende voedsel en slaap. “

Waarom heeft u dit boek geschreven?

Er zijn twee redenen:

De eerste reden was dat ik goed om heen aan het kijken was en me afvroeg waarom we in de chaos zitten waar we nu inzitten. Ik wilde de vraag stellen: is dit omdat we een verkeerd beeld hebben van onszelf of van wie we zijn?  En als we dit niet zijn, als we niet competitief zijn, wat zouden we dan wel moeten zijn? Dat was mijn grote vraag. Had Darwin gelijk: zijn we van oorsprong competitief en is dat de manier waarop we al onze systemen en structuren moeten instellen?

De tweede reden was een meer persoonlijke en die heeft te maken met mijn dochter. Zij is een getalenteerde actrice en werd gekozen voor een hoofdrol in een toneelstuk, maar ze werd teruggezet in een bijrol toen haar beste vriendin loog tegen een nieuwe regisseur en zo haar hoofdrol inpikte. Toen ik het onderwerp aansneed bij de moeder van het meisje, zei deze heel droog: “zo is het leven”. Ik was daar zo door geschokt, omdat ik me realiseerde dat ze gelijk had: dit is het leven dat wij gecreëerd hebben.

Zijn we competitief of coöperatief?

Ik wilde bij het onderzoeken van deze vraag uitgaan van een breder perspectief op de wetenschap dan ik tot nu toe had gedaan. Ik had vooral gekeken naar de nieuwe fysica, waar ook mijn interesse lag. Dit keer wilde ik kijken naar velden, zoals biologie, psychologie en antropologie om te zien welk nieuw bewijs er was over hoe we geprogrammeerd zijn. Zijn we geprogrammeerd om competitief te zijn of niet?

Het simpele antwoord na alle onderzoeken was: Nee!

Niet alleen wij als mens, maar dit geldt ook voor dieren, zijn van nature veel coöperatiever dan dat we nu tonen. Elke impuls die we hebben, is niet competitief, maar juist coöperatief. Dus wat zo fascinerend voor me was, was de realisatie dat we tegen- natuurlijk leven. Niet alleen wilde ik onderzoeken wie we echt zijn, maar ik wilde ook weten  dat als we dit niet zijn, hoe moeten we dan zijn? Wat zijn dan de belangrijkste gebieden van verandering waar we naar moeten kijken.

Wat zijn dan die belangrijke gebieden?

De vier gebieden die ik als belangrijk heb geïdentificeerd, zijn:

  1. Het is belangrijk om meer holistisch te kijken.Op dit moment worden we geleerd om de zaken op een individuele manier te bekijken.

2. In relatie naar anderen moeten we niet meteen iedereen als tegenstander zien.

Op veel gebieden in ons leven stellen we ons competitief op. Het is belangrijk dat we relaties op een andere manier aangaan en er zijn simpele manieren om dat te doen.

3. Kijk eens naar wat we kunnen betekenen in onze eigen directe omgeving: zoals in onze woonbuurt en werkomgeving.

4. Overstijg je persoonlijke doelen en begin samen dingen te doen voor een groter doel. Dat is een eenvoudige manier om mensen die verschillend zijn, samen te brengen en te verenigen.

  • Laten we ons doel veranderen en het groter maken dan alleen maar consumeren.

Als we deze vier dingen in de praktijk brengen, dan krijgen we een revolutie van de grond af.

Kan dit ook gedaan worden van bovenaf, door de politiek en grote bedrijven?

Ik denk dat een revolutie vanuit de top, een veel te grote onderneming is. Ik wilde het ook niet vanuit dat standpunt bekijken; ik wilde het bekijken vanuit het individu en vanuit wat zou kunnen werken. Makkelijk te bereiken perspectieven. Ik voel dat de verandering die zich nu aan het voltrekken is, blijvend is: we zullen nooit meer terug gaan naar wat was. We hebben nu een vrij korte tijd om dingen aan te pakken die moeten veranderen, voordat bepaalde zaken onomkeerbaar worden. De manier om grote veranderingen te krijgen is zeker niet van bovenaf, dat is onmogelijk; het zal gebeuren van onderaf, door simpele acties. Dat is één ding wat ik de mensen wilde laten zien: hoe je jouw doel kan veranderen om tot grote veranderingen te komen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een goed voorbeeld is Marie, die in een zeer hebzuchtige kantooromgeving werkte: een omgeving waar iedereen alleen voor zichzelf zorgde. Zij besloot om kleingeld achter te laten in de frisdrankmachine met een briefje waarop stond: “er is betaald voor jouw drankje, volg het gebaar en betaal voor de volgende”. Ze begon daarmee een revolutie in het bedrijf: iedereen wilde weten wie de geheime weldoener was. Toen ging ze ook nog gratis donuts achterlaten en veranderde daardoor de communicatie in het kantoor. Ze liet zien aan iedereen hoe vrijgevigheid eruit ziet. Mensen vinden het onweerstaanbaar en gaan er snel in mee.

Heeft u zelf een voorbeeld van een ‘Verbindings” actie?

Wat ik wel heb gemerkt is dat als ik iets vanuit wantrouwen benader, het alleen maar meer wantrouwen en afgescheidenheid als reactie geeft. Als ik iets benader vanuit vrijgevigheid, dan heeft het een heel ander effect. Nu dat ik het onderzoek voor het boek heb gedaan, ben ik me daar nog meer van bewust. We hebben allemaal geleerd om vanuit wantrouwen te reageren, dus nu is het aan ons om de hard drive schoon te maken en ons programma te herschrijven. Dat is waar mijn vier gebieden van verandering om gaan: het creëren van een nieuwe boodschap en een nieuwe manier van zijn.

Omdat we allemaal geleerd hebben om de dingen los van elkaar te bekijken, hebben we geleerd om ons strijdig op te stellen. ‘Als je aardig bent, dan maken mensen daar misbruik van’ en zo zijn er nog meer zaken die op onze hard drive geprogrammeerd zijn. We hebben geleerd dat als jij niet als eerste ergens bent, een ander dat zal zijn en dat er niet voldoende is voor iedereen. Als laatste hebben geleerd dat het belangrijk is om vooral veel      spullen te verzamelen, een mooie carrière te hebben en voldoende geld om te kunnen doen wat je wilt. Dat zit zo in ons systeem, dat het veel training zal vereisen van iedereen om dat te veranderen.

Maar de werkelijke boodschap van mijn boek is dat kleine acties revolutie kunnen veroorzaken. Zet één stap tegelijk en probeer dingen uit die werken in jouw omgeving en je zult zien hoe veel je kunt bereiken bij andere mensen, zelfs bij mensen die het niet met jou eens zijn.

In het boek praat U over hoe we verbonden zijn met elkaar, hoe moet ik dat zien?

Je kunt het zien in je sociale gedrag, maar je kunt het niet zien op een fysieke manier, omdat het gaat om sub atomische partikels die we niet kunnen waarnemen. En je kunt ook niet zien hoe je een verbinding hebt met je biologische omgeving: je kunt bijvoorbeeld niet zien hoe de zon niet alleen jouw lichaam beïnvloedt, maar ook ons gedrag en ook wat de invloed is van de andere planeten. Ik heb het niet over astrologie, ik heb het over geomagnetische effecten. Je kunt ook niet zien dat als je iemand observeert die een emotie heeft, dat elke neuron in je systeem reageert alsof jij ook die emotie hebt. Je bent continue andere me

nsen neurologisch aan het volgen, maar dat kun je allemaal niet zien.

We willen ergens bijhoren

Wat je kunt zien is wat gebeurt in onze sociale behoeftes en dat de natuur ons ontworpen heeft om te verbinden. En je kunt zien hoe belangrijk het horen bij is. Horen bij, is waarschijnlijk de belangrijkste menselijke karaktertrek die we hebben: we willen ergens bijhoren. Mensen die zelfmoord plegen, doen dit omdat, zoals de psychologen het uitdrukken, ze excessief veel alleen zijn en ze voelen alsof ze er niet bijhoren. Erbij horen is fundamenteel en ook één van de beste medicijnen die we hebben. Zelfs al hebben we een slechte relatie, dan is het beter dan geen relatie. Het kan je beschermen tegen van alles, van hartaanvallen tot aan beroertes.

Erbij horen is zo krachtig. Je kunt het zien in je behoefte om het eens te zijn met iemand: als jij bijvoorbeeld voor me zit terwijl ik praat, zul je knikken en knipperen met je ogen in het ritme van mijn stem. De natuur heeft ons gemaakt om elkaar na te doen. We doen elkaar niet alleen na in fysieke acties, maar ook in emoties: als iemand een kamer binnenkomt met een slecht humeur heeft iedereen daar last van. Gelukkige mensen hebben gelukkige vrienden, niet omdat zij het zo uitkiezen, maar vanwege de natuurlijke aantrekkingskracht van geluk.

De wetenschap laat zien dat de gezonde staat is wanneer mensen altruïstisch zijn. Daarnaast hebben we een grote behoefte om rechtvaardig te zijn: als iemand iets neemt wat niet rechtvaardig is, voelen we dat als zeer onrechtvaardig.

“De natuur heeft ons ontworpen om heelheid te zoeken in alle gebieden” 

Hoe kunnen we dit omdraaien?

Ten eerste gaat het om een mindset in hoe we deze maatschappij hebben gecreëerd. We kunnen nu alleen als individuen, niet als regeringsfunctionarissen, kleine stappen nemen om ervoor te zorgen voor de dingen rechtvaardig zijn. Ik heb zelf een ‘Fairness Campagne’ opgezet, omdat ik voel dat rechtvaardigheid verdwenen is uit onze maatschappij en dat is het hart van de verbinding.

Wetenschappers hebben ontdekt, dat des te onrechtvaardiger een maatschappij is, des te slechter zijn de sociale indicatoren, zoals gezondheid, educatie, misdaad, geweld en geestelijke gezondheid. Amerika is het meest onrechtvaardige land in het Westen en heeft ook de slechtste sociale indicatoren. Ook al is het ogenschijnlijk het meest welvarende land in de wereld, het heeft de slechtste gezondheidscijfers, het meeste armoede en slechte onderwijscijfers. Het is in een zeer slechte staat en Engeland staat op de derde plaats sociaal gezien. Des te onrechtvaardiger een land is, des te meer het zal rafelen aan de randen van die maatschappij. Het toepassen van de theorie van Darwin: het overleven van de sterkste is hier de schuld van en zorgt voor afbraak van de maatschappij.

Ik geloof dat de wedergeboorte zal plaatsvinden vanuit kleine gemeenschappen